TINTO CAPO COLOUR COTTON #2

Tinto Capo
Effetto tinto capo, prima e dopo la tintura.